Informujemy Panią/Pana, iż korzystając z naszej strony internetowej biurasopot.pl przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. 

W niniejszej Polityce Prywatności (zwanej dalej: „Polityką”) wyjaśniamy w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej (zwanych dalej: „Użytkownikami”). Polityka zawiera także informacje o plikach cookies stosowanych na naszej stronie internetowej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NDI Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 19,  81-718 Sopot, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000300150, REGON 220573642, NIP 5851439017 – zwana dalej „Administratorem”. 

W sprawie danych osobowych z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail ndi@ndi.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres (z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”).

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:

– w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie ze strony – korzystania z pełnego zakresu funkcjonalności stron oraz prezentowania naszych produktów i usług na stronach – podstawą prawną jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

– odpowiedzi na zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy – podstawą prawną jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

– przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną lub przez telefon i środki komunikacji powiązane z numerem telefonu  – podstawą prawną jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem ze strony lub przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podczas korzystania przez Użytkowników z naszej strony internetowej gromadzimy w szczególności adresy IP, adres URL, informacje o zachowaniach na stronie internetowej, kliknięcia w elementy strony internetowej, daty i godziny wejść na stronę internetową, nazwę dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji przeglądarki Użytkownika.

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego zbieramy następujące informacje kontaktowe od odwiedzających nas osób: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics. Zbierają one informacje dotyczące stron internetowych, a także ich podstron, które zostały odwiedzone przez Użytkowników, a także ilości czasu spędzonego na danej stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies możliwym jest zdecydowanie przez Użytkownika, czy wyraża zgodę na działanie Google Analytics.

Z uwagi na korzystanie z usług Google, dane osobowe Użytkowników naszej strony mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Musi Pani/Pan wiedzieć, iż Google przystąpił do programu PrivacyShield i dzięki temu został zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom – naszym zaufanym partnerom, które będą je przetwarzały, w szczególności (I) podmiotom z grupy kapitałowej NDI, (II) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków, (III) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów i usług wspierających naszą działalność, (IV) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących okresach, zależnie od celu:

 • w celu określonym w treści zgody – do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody albo do momentu wyraźnie wskazanego w treści zgody – w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, 
 • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody albo do momentu uwzględnienia sprzeciwu, 
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń związanych z zapytaniem lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu uwzględnienia sprzeciwu.

Prawa dotyczące przetwarzania danych

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii, a także prawo ich sprostowania, poprawienia, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania przeniesienia danych.

Ma Pani/Pan prawo cofnięcia każdej udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody zanim została cofnięta.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego. 

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z pełnego zakresu funkcjonalności strony oraz udzielenia informacji na zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy, a cofnięcie zgody nie powoduje żadnych konsekwencji. 

Informacja dodatkowa dot. plików cookies 

Informujemy, że używamy na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych., tzw. „ciasteczek”) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności. Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika. Termin „inne technologie” odnosi się do m. in. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych zawartych w plikach cookies w celach marketingowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych w celu optymalizacji korzystania z naszej strony, w tym w celu profilowania(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Panią/Pana w ramach korzystania ze strony internetowej ADO Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez  użytkownika  zgody na takie przetwarzanie. Zgodę można wycofać poprzez usunięcie plików cookie z pamięci Pani/Pana przeglądarki.

Dane osobowe zawarte w plikach cookies będą przetwarzane w następujących celach:

 1. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Pani/Pana urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Pani/Pana indywidualnych potrzeb i do Pani/Pana konfiguracji urządzenia, za pomocą którego przeglądasz nasze strony;
 2. wykrywanie botów i nadużyć w usługach;
 3. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)–– brak odpowiednich informacji może uniemożliwiać ocenę poprawności działania strony internetowej ADO i jej funkcjonalności oraz może uniemożliwiać efektywne jej pozycjonowanie, a także dopasowanie treści stron internetowych do Pani/Pana zainteresowań.

W przypadku, gdy jako Użytkownik naszej strony internetowej nie chce Pani/Pan otrzymywać plików cookies, może Pani/Pan zmienić ustawienia przeglądarki. 

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookies może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

W celu zarządzania ustawieniami plikami cookies proszę wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której Pan/Pani używa (Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera Urządzenia mobilne: Android, Safari, Windows Phone, Blackberry) i proszę postępować zgodnie z instrukcjami, przykładowo:

 1. Internet Explorer – z menu głównego należy wybrać pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe”, a następnie w sekcji „Prywatność”  zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookie;
 2. Mozilla Firefox – z menu głównego należy wybrać pozycję „Narzędzia”, a następnie pozycję „Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność”;
 3. Opera z menu głównego należy wybrać pozycję „Narzędzia”, a następnie z pozycji „Preferencje”wybrać „Zaawansowane”, a potem „Ciasteczka”;
 4. Google Chrome należy  z menu głównego znajdującego się po prawej stronie wybrać pozycję „Opcje”, a następnie „Dla zaawansowanych” oraz „Ustawienia plików cookie”;
 5. Safari – w menu „Ustawienia” należy wybrać pozycję „Safari„, a następnie w sekcji „Prywatność i ochrona” wybrać „Blokuj cookie„.

Powyżej zamieściliśmy tylko przykładowe typy przeglądarek, które są najczęściej używane przez Użytkowników sieci Internet. W większości przeglądarek tego typu informacje dotyczące plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”. 

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić lub spowolnić korzystanie ze strony internetowej ADO, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich – konsekwencje są w dużej mierze od nas niezależne, a są uzależnione od konfiguracji sprzętu, z którego Pan/Pani korzysta w celu przeglądania naszej strony. 

Dokładamy starań, aby informacje zamieszczone na stronie były aktualne – sugerujemy jednak opieranie się o oficjalne dokumenty (np. złożone w KRS) lub zwracanie się z oficjalnymi zapytaniami. 

Wszelką korespondencję (inną niż do Administratora) proszę kierować w formie pisemnej na oficjalny adres siedziby Spółki, chyba że uprzednio wyraźnie i na piśmie pod rygorem nieważności wyraziliśmy zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną – w przeciwnym wypadku korespondencję kierowaną przez podmioty prywatne traktować ją będziemy jako niebyłą i niedoręczoną skutecznie.